כל הזכויות שמורות ל-'קריאה להמראה', ולבעלי האתר.

אין להעתיק כל תוכן שהוא מתוך האתר בין טקסט כתוב, סרטון, תמונה או איור וכיו"ב, ללא רשות מפורשת ובכתב של מפעיל האתר.

כל המידע שבאתר האינטרנט, הינו פרי המצאתו הבלעדית של בעלי האתר 'קריאה להמראה' והם בעלי הזכויות בקניין הרוחני הקשור לכך. באתר זה: "זכויות קניין רוחני" – לרבות זכויות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007; זכויות הקשורות לסודות מסחריים לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999; זכויות לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב- 1972; זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967; זכויות לפי חוק העיצובים, התשע"ז-2017; או כל זכות קניין רוחני אחרת.