כללי שימוש בתומכי הזיכרון

תומכי הזיכרון תואמים לתנועות הניקוד בצליל ובצורה. אם בחרתם להשתמש בהם, מומלץ להתמקד בשמות שלהם ולא להזכיר את השמות הרגילים של התנועות, קמץ, פתח ציירה וכיו"ב. לאחר שהתלמיד/תלמידה מצליחים לקרוא את האותיות עם תומכי הזיכרון, יש לבטל בהדרגה את תומכי הזיכרון ולתרגל את האותיות עם צורת התנועות המקורית.
קמץ פתח - אוירון

קמץ פתח - אוירון

צורת האוירון עם כנף אחד, דומה לקמץ, וצורת האוירון ללא כנפיים בכלל דומה לפתח.
אחרי שהילד מזהה את התמונות כאוירונים, מתרגלים איתו את הצליל הפותח אַ, וכשהוא מזהה את הצליל הפותח, עוברים לתרגל עם אותיות בהדרגה.
ציירה סגול - עיניים

ציירה סגול - עיניים

צורת הציירה דומה לחלוטין לעיניים.
וגם בצורת הסגול, העיניים מודגשות ובולטות כך שאנו קוראים גם לה עיניים. אחרי שהילד מזהה את התמונות כעינייים, מתרגלים איתו את הצליל הפותח אֶ, וכשהוא מזהה את הצליל הפותח, עוברים לתרגל עם אותיות בהדרגה.
חיריק - עיגול

חיריק - עיגול

לחיריק אנחנו קוראים עיגול. אחרי שהילד מזהה את התמונה כעיגול, מתרגלים איתו את הצליל הפותח אִ, וכשהוא מזהה את הצליל הפותח, עוברים לתרגל עם אותיות בהדרגה.
חולם - אוזן

חולם - אוזן

גם לחולם מלא (אוזן עם האות ו) וגם לחולם חסר (אוזן לבד) אנחנו קוראים אוזן. אחרי שהילד מזהה את התמונות כאוזן, מתרגלים איתו את הצליל הפותח אוֹ, וכשהוא מזהה את הצליל הפותח, עוברים לתרגל עם אותיות בהדרגה.
שורוק  קובוץ - עוגייה עוגיות

שורוק קובוץ - עוגייה עוגיות

לשורוק וקובוץ אנחנו קוראים עוגייה ועוגיות. אחרי שהילד מזהה את התמונות כעוגיה/עוגיות, מתרגלים איתו את הצליל הפותח אוּ, וכשהוא מזהה את הצליל הפותח, עוברים לתרגל עם אותיות בהדרגה.